Naši projektanti

 Божидар Петровић Божидар Петровић Следећи вишедеценијски ентузијазам професора арх. Божидара Петровића, на истраживању и примени искустава народног градитељства, пројектни центар “Логистика“ се труди да та искуства транспонује и прилагоди потребама данашњих инвеститора, задржавајући методологију и искуства наших предака у избору локације, материјала, распореда просторија и др. Зашто смо у последњих пола века заборавили или скрајнули наше вишевековне градитељске и архи-тектонске домете…

Богољуб Веселиновић Богољуб Миша Веселиновић, рођен је 1930. године у Шумадији у селу Горње Јарушице између Крагујевца и Тополе. Основну школу и гимназију завршио је у Крагујевцу, а Архитектонски факултет у Београду. По завршеним студијама ради на пословима везаним за пројектовање и надзор градње бројних објеката од шире друштвене важности. Редовно се бавио пројектовањем породичних стамбених зграда, негујући традицију народног неимарства по чему је и препознатљив.

Милош Радовановић Милош Радовановић, рођен је 03. 10. 1948. године у Коњевићима код Чачка. Основну школу је завршио у Прељини, а грађевинску Техничку у Чачку 1967. године. По завршетку средње школе од 1969. до 1972. године, запослен је у ГП „Партизански пут“ из Београда и био на одслужењу војног рока. На архитектонско – урбанистички факултет у Сарајеву уписао се 1972., а исти завршио 1977. године.

Богољуб Веселиновић Слободан Николић – Пројектанти Генерације 1951, београдског АФ-а, били су локом студија (а и касније) подељени на две категорије: увек ужурбане галамџије (којима је припадала и моја маленкост) и тихе али темељне посленике и мисаоне ствараоце, међу којима се истицао и Архитекта (са великим А) Слободан-Бода Николић. Дипломирао је 1957, а током своје каријере радио је у „Центропројекту“, „Основи“, „Модулу“, „Ратку Митровићу“ и „Машинопројекту“.

 

Богољуб Веселиновић Branislava Radosavljević, dipl.ing.arh

 

Богољуб Веселиновић Miloš Stanković

 

Богољуб Веселиновић Mirjana Tanić, arhitekta iz Beograda.